نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
رفاقت پسرم مردانه بود

رفاقت پسرم مردانه بود

نوید شاهد خراسان جنوبی مصاحبه با پدر محترم شهید "اکبر تک خارانی" را منتشر می کند. این شهید عزیز روز اول...
پیروی از خط امام

پیروی از خط امام

نوید شاهد خراسان جنوبی زندگی نامه شهید «محمد سروش» را منتشر می کند. وی روز سوم مهر ماه 1332 در روستای...