نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

مصاحبه با خانواده شهید گرانقدر"محمد چهکندی نزاد"

نوید شاهد خراسان جنوبی - مصاحبه باخانواده شهید "محمد چهکندی نژاد" را منتشر می کند.شهید به تاریخ یکم شهریور ماه 1343 در شهرستان بیرجند متولد و در تاریخ دوم آبانماه 1364 در منطقه عملیاتی ابوغریب به فیض والای شهادت نایل گردید.
مصاحبه/خانواده شهید

مصاحبه/خانواده شهید "غلامحسین خلیلی"

نوید شاهد خراسان جنوبی مصاحبه باخانواده شهید "غلامحسین خلیلی" را منتشر می کند. وی روز دوم فروردین ماه 1343 در روستای نوغاب خور از توابع شهرستان خوسف متولد و در روز سوم شهریور ماه سال 1366 در جبهه سومار به فیض شهادت نایل شد.
مصاحبه/شهید

مصاحبه/شهید "علی کماچ خزاعی گسک"

نوید شاهد خراسان جنوبی مصاحبه و بیان خاطرات خانواده از شهید "علی کماچ خزاعی گسک" را منتشر می کند. وی روز بیستم شهریور ماه 1346 در روستای توتکری از توابع شهرستان درمیان متولد و روز دوازدهم شهریور ماه سال 1365 در منطقه حاج عمران به فیض شهادت نایل شد.

روحش سرشار از عشق به وطن بود

نوید شاهد خراسان جنوبی گوشه هایی از زندگی حماسی شهید بزرگوار "غلامرضا دستی گردی" منتشر می شود. وی روز دهم فروردین ماه 1344 در روستای دستی گرد از توابع شهرستان بیرجند متولد و در یکم خرداد ماه 1361 در ایستگاه حسینیه به فیض شهادت نایل شد.
وعده گاه شهادت در پیرانشهر

وعده گاه شهادت در پیرانشهر

نوید شاهد خراسان جنوبی زندگینامه شهید "غلامرضا رحمتیان" را منتشر می کند. او روز پانزدهم خرداد ماه 1343 در روستای خوگ از توابع شهرستان قائنات متولد و در پانزدهم خرداد ماه 1364 در منطقه عملیاتی پسوه (پیرانشهر، مراغه) به فیض شهادت نایل شد.
جبهه ماووت، وعده گاهی به یاد ماندنی

جبهه ماووت، وعده گاهی به یاد ماندنی

نوید شاهد- شهید "علی خواجه" روز نهم فروردین ماه 1348 در روستای درخش از توابع شهرستان درمیان متولد و روز پنجم خرداد ماه 1367 در جبهه ماووت به فیض شهادت نایل شد. در ادامه زندگینامه این شهید را بخوانید.
اسناد شهید

اسناد شهید "علی خواجه"

نوید شاهد - اسناد شهید "علی خواجه" را منتشر می کند. او روز نهم فروردین ماه 1348 در روستای درخش از توابع شهرستان درمیان متولد و روز پنجم خرداد ماه 1367 در جبهه ماووت به فیض شهادت نایل شد.
اسناد شهید

اسناد شهید "ابراهیم خنیاگر"

نوید شاهد خراسان جنوبی اسناد به جامانده از شهید "ابراهیم خنیاگر" را منتشر می کند. او روز دهم فروردین ماه 1346 در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان متولد و روز دوم خرداد ماه 1367 در جبهه سومار به فیض شهادت نایل شد.