نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

قربانی عید قربان

نوید شاهد- زندگینامه شهید "علی رجبی" را منتشر می کند. وی روز یکم مهرماه ۱۳۵۰ در روستای بزقنج از توابع...
عرصه عمل و امتحان

عرصه عمل و امتحان

نوید شاهد خراسان جنوبی زندگی نامه شهید «محمدعلی سلطانزاده» را منتشر می کند. وی روز بیستم شهریور ماه 1349...