نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

سفارش‌ شهیدان رجایی و باهنر به آیندگان: زندگی دانش و کار و شرف است

سفارش‌ شهیدان رجایی و باهنر به آیندگان: زندگی دانش و کار و شرف است

نوید شاهد - در بخشی از متن سفارش‌های شهیدان رجایی و باهنر که در سامانه سجایای بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت شده است؛ خطاب به نسل‌های آینده آمده است: پسرم زندگی سیم و زر و منصب نیست، زندگی دانش و کار و شرف است. کوشش و جهد به راه هدف است، معنی واقعی زندگی ما اینست.
گفت‌وگوی شهید آیت الله صدوقی با آیت الله خامنه‌ای به روایت اسناد ساواک

گفت‌وگوی شهید آیت الله صدوقی با آیت الله خامنه‌ای به روایت اسناد ساواک

نویدشاهد- «یاران امام به روایت اسناد ساواک» مجموعه کتاب هایی اسنادی است که مجلد دوم آن به مبارزات فقیه فداکار شهید «آیت الله محمد صدوقی» اختصاص دارد. سندهای این کتاب تنها به آن بخش از مبارزات آیت الله صدوقی پرداخته که بر اثر علنی شدن مبارزه و به ناچار روشنگری های ایشان نمی توانست از دید ساواک مخفی بماند لیکن از آن روی که ایشان با زیرکی تمام فعالیت‌های خود را سازماندهی می‌کردند بسیاری از آن فعالیت ها از نظر ماموران امنیتی رژیم شاه پوشیده مانده است. در ادامه سندی از ایشان که یازدهم آذرماه 1357 تهیه و مکالمه شهید با حضرت آیت الله خامنه ای را دربَر می گیرد را می خوانید.
مادرم! بعد از شهادتم افتخار کن فرزندت در این راه قدم گذاشته است

مادرم! بعد از شهادتم افتخار کن فرزندت در این راه قدم گذاشته است

نوید شاهد - «شهیدغلامحسین کاظمی مقدم» در نامه‌ای به مادرش او را به صبر و آرامش بعد از شهادتش دعوت و از وی درخواست کرده که ناراحت نباشد و افتخارکند که فرزندش در این راه قدم گذاشته است. درادامه این متن تاثیر گذار را می‌خوانید.
همیشه طرف حق باشید

همیشه طرف حق باشید

نوید شاهد - شهید «عبدالرسول افشار ملایری» در دستنوشته‌ای از پابرچا نماندن ظلم ظالم گفته است و توصیه کردند که باطل را بشناسید و همیشه طرف حق باشید، در ادامه این متن تاثیرگذار را می‌خوانید.