نوید شاهد خراسان جنوبی گزارش تصویری را از دیدارهای نوروزی منتشر می کند که شامل دیدار مدیرکل بنیاد شهید استان با جانبازان 70 درصد، دیدار مدیرکل با کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند، دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا و دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان می‌شود.
آخرین تصویر شهید ابراهیم غلامی قبل از شهادت (سمت چپ)
آخرین تصویر شهید ابراهیم غلامی قبل از شهادت (سمت چپ)
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
دیدار استاندار خراسان جنوبی با خانواده های شهدا
عکس شهید ابراهیم غلامی در منزل
عکس شهید ابراهیم غلامی در منزل
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار مدیرکل بنیاد با جانبازان 70 درصد
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
هفت سین نوروزی شهدا
هفت سین نوروزی شهدا
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار نوروزی مدیرکل بنیاد در جمع کارکنان بنیاد شهید شهرستان بیرجند
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
دیدار مدیرکل بنیاد و کارکنان اداره کل با نماینده ولی فقیه استان
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده