یک ایستگاه نقاشي بیاد سردار دلھا سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی" توسط دانش آموزان دبستان شـھید عاملي شهرستان فردوس برپا شد. نوید شاهد شما را به دیدن تصاویر این خبر دعوت می کند.

ایستگاه نقاشی کودکان به یاد مالک اشتر رهبری

به گزارش نوید شاهد خراسان جنوبی و به نقل از ایثار ھمزمــان بــا قرائـت پرفیض زیــارت عــاشورا ، به یاد بود مالک اشتر رھبري سـردار رشـید اسـلام سـپھبد شـھید قاسم سـلیماني دانش آموزان دبستان شـھید عاملي شهرستان فردوس ایستگاه نقاشي برای سردار دلھا برگزار کردند.


قرائت آیـاتي چنـد از کلاـم ا...مجیـد ، قرائت پرفیض زیارت عاشورا و اجراي سـرود و دکلمه توسـط دانش آموزان این مدرسه از برنامه ھاي این مراسم نوراني بود.


ایستگاه نقاشی بیادبود مالک اشتر رهبری

ایستگاه نقاشی بیادبود مالک اشتر رهبری
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده