نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه
رفتم سربازی تا شهید شوم
شهید محمد تنومند زاده به تاریخ 2/2/1346 در شهرسده (آرین شهر) از توابع شهرستان قاین متولد ودر تاریخ 7/3/1366در جزیره مجنون به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید حسین بیضایی
شهید حسین بیضائی به تاریخ 12/3/1339 در روستای محمدآباد ازتوابع شهرستان طبس متولد وبه تاریخ 4/3/1361 در عملیات بیت المقدس به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید سیدرضا برسرآمد
شهید سیدرضا برسرآمد به تاریخ 2/1/1342 در روستای نیگنان از توابع شهرستان بشرویه متولد و در تاریخ 8/3/1365 در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید ابراهیم برات پور
شهید ابراهیم برات پور به تاریخ 2/1/1348 در روستای اسفشاد ازتوابع شهرستان قائنات متولد وبه تاریخ 14/3/1368 درپاسگاه زید عراق به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید حسین بوری
شهید حسین بوری به تاریخ 15/2/1347 در روستای ماسن القورات ازتوابع شهرستان بیرجند متولد و به تاریخ 4/3/1367 درمنطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شد.
آرشیو

شهید مرتضی بصیری پور اولین شهید مدافع حرم از استان خراسان جنوبی

مردم از کوچه پس کوچه‌های شهربیرجند خود را رسانده بودند تا مرتضای شهید را به خانه ابدیش بدرقه کنند و اشک‌های فرزند سه ساله اش، که دل حاضران را آب کرده بود، در میان جمعیتی فشرده، آخرین بوسه های مادر و اشکهای فرزندش بدرقه راه شهید مدافع حرم بود.

وصيت نامه پاسدارشهیدحسين بيضائي

شهید حسین بیضائی به تاریخ 12/3/1339 در روستای محمدآباد ازتوابع شهرستان طبس متولد وبه تاریخ 4/3/1361 در عملیات بیت المقدس به فیض شهادت نائل شد.
خواب شهادت دیده ام

خواب شهادت دیده ام

شهید علیداد جمعه خشک به تاریخ 1/7/1341 در روستای خشک از توابع شهرستان قاین متولد و در تاریخ 23/2/1366 در منطقه بانه به فیض شهادت نایل شد.