نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه
زندگی نامه شهید حسین برگی
شهید حسین برگی به تاریخ 9/12/1327در روستای نوغابچیک ازتوابع شهرستان بیرجند متولد و در تاریخ 26/9/1359 درسوسنگرد به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید علی بنی اسدی
شهید علی بنی اسدی به تاریخ 1/4/1346درروستای نوغاب پسکوه ازتوابع شهرستان قائنات متولد و درتاریخ 2/8/1366درمنطقه عملیاتی چنگوله به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید غلامحسین برازنده
شهید غلامحسین برازنده به تاریخ 3/2/1344 در روستای سه قلعه از توابع شهرستان سرایان متولد و در تاریخ 29/8/1362 حین عملیات والفجر4 در پنجوین عراق به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید محمد براتی
شهید محمد براتی به تاریخ 5/5/1343 در روستای خوانند از توابع شهرستان خوسف متولد و در تاریخ 28/8/1362 در پنجوین عراق به شهادت رسید.
زندگینامه شهید حسین براتی
شهید حسین براتی به تاریخ 2/1/1346 در روستای کلاته بالا از از توابع شهرستان قائن دیده به جهان گشود و در تاریخ 2/8/1366 در جبهه چنگوله به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید جمشید بخشی زاده
شهید جمشید بخشی زاده به تاریخ 1/1/1342 در روستای هشتوکان ازتوابع شهرستان نهبندان به دنیا آمد و درتاریخ 21/11/1361درجبهه سوماردراثراصابت ترکش به شهادت رسید.
زندگینامه شهید محمد بذرافکن
شهید محمد بذرافکن به تاریخ 15/11/1344 درشهرستان بیرجند متولد ودرتاریخ12/6/1365درمنطقه عملیاتی حاج عمران براثر انفجارمین به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
زندگي نامه شهید سید محمد بدیعی
شهید سید محمد بدیعی به تاریخ 2/3/1343 در روستای ازمیغان ازتوابع شهرستان طبس متولد و در تاریخ 22/11/1364 درجبهه ام رصاص حین عملیات والفجر به فیض شهادت نائل شد.
زندگينامه شهید محمد بدره
شهید محمد بدره به تاریخ 8/9/1323در روستای فهالنج از توابع شهرستان طبس متولد ودرتاریخ 27/10/1365 درمنطقه شلمچه درعملیات کربلای پنج براثرترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید احمد بخشی زاده
شهید احمد بخشی زاده به تاریخ 18/10/1342 درشهرستان بشرویه متولد و درتاریخ 2/1/1361 درجبهه شوش براثراصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید رضا بخشی تیغاب
شهید رضا بخشی تیغاب به تاریخ 2/1/1346 در روستای تیغاب ازتوابع شهرستان قائنات متولد شد ودرتاریخ 23/9/1365 در جزیره مجنون براثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید محمدحسین بخشی
شهید محمد حسین بخشی به تاریخ 4/1/1352 در روستای رکات ازتوابع شهرستان خوسف متولد و درتاریخ 18/9/1372 در جاده ایرانشهر- زاهدان مورد حمله اشرار قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید محمدعلی بخشی
شهید محمدعلی بخشی به تاریخ 3/3/1342 در روستای زهان ازتوابع شهرستان قاینات بدنیا آمد و درتاریخ 26/3/1363 درمنطقه شلمچه به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید حسن بخشی
شهید حسن بخشی به تاریخ4/1/1345 در روستای رای ازتوابع شهرستان نهبندان متولد و درتاریخ 10/2/1365 حین عملیات والفجر8 درجبهه فاو به فیض شهادت نائل آمد.
زندگینامه شهید علی بخشی
شهیدعلی بخشی به تاریخ 2/4/1337 درروستای طارق ازتوابع شهرستان نهبندان متولد ودرتاریخ 6/12/1358 در دفاع از اموال عمومی مردم در بانک صادرات مشهد مقدس به فیض شهادت نائل آمد.
آرشیو

وصیت نامه شهید علی بهرام پور

برای من گریه نکنید و به یاد حسین(ع) بیفتید که در کربلا تنها مانده بود و یاران خود را صدا می زند که به یاریش بروند اما کسی به یاریش نمی رفت.