نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه
زندگینامه شهید محمد پویه نشین
شهید محمد پویه نشین به تاریخ 10/1/1343 در روستای شوراب از توابع شهرستان بیرجند متولد وبه تاریخ 28/5/1363 در منطقه دره افشین ارومیه به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید محمد پورعباس
شهید محمد پورعباس به تاریخ 1/1/1347 در روستای ارسک از توابع شهرستان بشرویه متولد وبه تاریخ 15/5/1365 در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل شد.
زندگی نامه شهید محمود بی قید
شهید محمود بی قید به تاریخ 2/1/1343 در روستای آسیابان ازتوابع شهرستان درمیان متولد وبه تاریخ 12/5/1362 درمنطقه مهران به فیض شهادت نائل شد.
آرشیو

شهید مرتضی بصیری پور اولین شهید مدافع حرم از استان خراسان جنوبی

مردم از کوچه پس کوچه‌های شهربیرجند خود را رسانده بودند تا مرتضای شهید را به خانه ابدیش بدرقه کنند و اشک‌های فرزند سه ساله اش، که دل حاضران را آب کرده بود، در میان جمعیتی فشرده، آخرین بوسه های مادر و اشکهای فرزندش بدرقه راه شهید مدافع حرم بود.
وصیت نامه شهید حسین پلنگی

وصیت نامه شهید حسین پلنگی

شهید حسین پلنگی به تاریخ 7/8/1340درشهرستان فردوس متولد وبه تاریخ 7/5/1361 در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شد .