نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

وصیت نامه شهید شکرالله حسن زاده

وصیت نامه شهید شکرالله حسن زاده

شهید شکراله حسن زاده به تاریخ 08/02/1344 در روستای نیگنان از توابع شهرستان بشرویه متولد و در تاریخ 05/12/1362 درجزیره مجنون به فیض شهادت نائل شد.
وصيت‌نامه شهیدعباس حسن زاده

وصيت‌نامه شهیدعباس حسن زاده

شهید عباس حسن زاده به تاریخ 03/03/1346 در روستای آسو از توابع شهرستان بیرجند متولد و در تاریخ 20/05/1362 در منطقه عملیاتی مهران به فیض شهادت نائل شد.
وصیت نامه شهید حسین حسن خوئی مهموئی

وصیت نامه شهید حسین حسن خوئی مهموئی

شهید حسین حسنخوئی مهموئی به تاریخ 10/04/1336 در روستای گازار از توابع شهرستان بیرجند متولد و در تاریخ 16/03/1360 در منطقه سرپل ذهاب به فیض شهادت نائل شد.
زندگینامه شهید سید محمد حجتی

زندگینامه شهید سید محمد حجتی

شهید سید محمد حجتی به تاریخ 03/01/1343 در روستای بیدسکان از توابع شهرستان فردوس متولد و در تاریخ 23/04/1361 در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شد.
آلبوم عکس شهید مجید حداد زاده

آلبوم عکس شهید مجید حداد زاده

شهید مجید حداد زاده به تاریخ 19/10/1346 در تهران متولد و در تاریخ 31/02/1365 در منطقه عملیاتی قلاویزان مهران به فیض شهادت نائل شد.
وصيت نامه شهید داوود حسن زاده

وصيت نامه شهید داوود حسن زاده

شهید داوود حسن زاده به تاریخ 12/08/1346 در مجيديه ي تهران متولد و در تاریخ 29/08/1362 در منطقه پنجوين به فیض شهادت نائل شد.