شهيدعباس جعفري
شهید عباس جعفری به تاریخ 1/4/1343 در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان طبس متولد و در تاریخ 11/5/1362 در منطقه مهران به فیض شهادت نائل شد.

متن وصيتنامه پاسدارشهيدعباس جعفري

اشهدان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهدان محمدعبده ورسوله واشهدان اميرالمؤمنين وانبياءالمعصومين وائمه مسلمين ربنا اغفرلناذنوبناواسرافنا في امرنا وثبت اقدامناوانصرناعلي القوم الكافرين ربنالاتزغ قلوبنابعداذهديتنا وهب لنامن لدنك رحمه انك انت الوهاب.

خداياشهادت به الوهيت وحدانيت تودادم وشهادت به رسالت انبياء و رسولانت وامامانت ائمه معصومين ازعلي(ع)تاحضرت مهدي(عج)تعالي فرجه الشريف خدايا اين شهادت را با زبان و باور دروني ميدهم اي خداي من اين شهادت رابعينيت برسان. خدايا به معاد تو و قيامت تومعتقدم و اميد به بخشايش تودارم.خداياعدل تو را قبول اما بفضل وجودتوپناه ميبرم. خداياتوفيق فرماكه بنده شايسته توباشم خدايارضايت تورامي جويم خواه درشهادتم يا ادامه حياتم.خدايامرانيزدراين سرنوشت راضي وخشنود بگردان. خدايا اگر درادامه زندگي راهي جزرضاي تودرپيش دارم و بنده غيرتومي شدم ودرراهي كه امام زمانم توصيه نمي كند، قدم نمي گذارم. خداياشهيدم كن ودراين شهادت رضايت خودرابه من عنايت بفرما.

وصي من پدربزرگوارم ميباشدكه هم سمت پدري وهم معلمي درزندگي من داشته است پدرومادربزرگوارم ازشما غفور و بخشش مي خواهم اميدوارم كه فرزندخوبي براي شمابوده باشم وازمن راضي باشيد ازخدابرايم طلب مغفرت بنمائيد كه مطمئن هستم دعاي شمامادرمستجاب خواهدشد.انشاءالله جزوكساني خواهيدبود كه به قضاءوقدرالهي راضي وخشنودهستندوشيطان را ازخودنا اميد ميكنند شما براي ديگران الگو ونمونه باشيد وهمه راتوصيه به حق وصبركنيد زيرا راه ماراه خداواطاعت ازرسول الله است وامام زمان وولي فقيه عادل مي باشد. راه ما حفظ اسلام ومبارزه بادشمنان اسلام وقرآن است مبارزه باطاغوت است

متن وصيتنامه پاسدارشهيدعباس جعفري

وصيت من به امت مسلمان فداكاراين است كه مردم، بدانيدوباورداشته باشيدكه تنها راه سعادت كمال الهي نزديك ميكند ومحب رضاي حضرت مهدي(عج)تعالي فرجه ميباشد اطاعت قلبي وملي ازولايت فقيه ميباشد.به شماجوانان وعاشقان هدايت ودلسوختگان اسلام نيزعرض ميكنم كه درافكارواعمال خوددقيق باشيدميزان ومعياربايدقول وفعل امام عزيزوبزرگوارمان باشيدتوجه داشته باشدكه ايمان وگرايشهاي نفساني وغيرالهي خودراباتوجه وتفسيربه اسلام نچسبانيد. اگر خداي نكرده باقيمانده افكارمادي وشيطاني درشماهست با استعدادازنيروي غيبي وتوسل وآشتي بامعارف اسلامي ازروش صحيح آنهاراازبين ببريد.درموردنقلاب اسلامي هم بدانيدكه شكراين نعمت بزرگ حفظ ونگهداري وگسترش وشناساندن آن به جهانيان مي باشدالبته دراين راه متحمل مشكلات ونشان دادن فداكاريهاوايثارهاضروري است بدانيدانقلاب كه حركت نداشته باشدوبه خودمشغول باشدوازشعارهاواهداف خودغافل بماندبه ارتجا وياانحراف يا مرگ دچارميشودسعي كنيددشمنان انقلاب رابشناسيدومراتب دشمني رانيزتشخيص دهيدوازمبارزه بي امان بادشمنان درجه يك آن كه ائمه كفرباشندغافل نباشيدويقين داشته باشيدكه نصرت وپيروزي خداهمراه شماخواهدبودبه برادران توصيه ميكنم كه به اسلام فكركنيدوخودرابه اسلام عرضه كنيداگراستعدادمطالعه دارندعرفان رابافلسفه عشق بياموزيدواين تنهادرمكتب اهل بيت يافت ميشود ودفاع ازانقلاب واسلام فراموش نكنيد.درخاتمه به پدرومادروبرادرانم وخواهرانم وقومان بزرگوارم عرض ميكنم كه هيچگونه ناراحتي ازدست من نداشته باشندكه شهادت افتخاراست براي من وبراي من ازخداطلب مغفرت بنمائيد.وازبرادران طبسي مي خواهم كه جنگ رافراموش نكنند.

متن وصيتنامه پاسدارشهيدعباس جعفري

خدايا اسلام رابرجهان حاكم گردان.

خدايا امام زمان راازماخشنودبگردان.

خدايا امام عزيزراتا انقلاب حضرت مهدي(عج)نكهدار.

خدايا ما را بيامرز.

والسلام عليكم ورحمه ا...

عباس جعفري فرزندعلي جعفري

مشخصات كامل شهيد:

نام شهرستان:طبس تاريخ تولدومحل تولد:1343 رحمت آباد تاريخ شهادت:11/5/1362 محل شهادت:مهران ميزان تحصيلات:دوم راهنمائي شغل:بسيجي

محل دفن:امامزاده طبس نام عمليات وارگان مربوطه:اصابت تيربه سر

اعزامي ازبسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طبس


منبع : اداره اسناد و انتشارات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده