تحلیل محتوایی و بلاغی مثنوی‌های «سرداران شهید دفاع مقدس»

تحلیل محتوایی و بلاغی مثنوی‌های «سرداران شهید دفاع مقدس»

این مقاله به معرفی، بررسی، نقد و تحلیل این اشعار و نقاط قوت و ضعف آن می پردازد و به تلاشی که این شاعران برای ایجاد جایگاه جدید مثنوی در شعر دفاع مقدس کرده اند، نیز اشاره دارد؛
مولفه هاي پايداري در سيماي شخصيت هاي رمان دفاع مقدس

مولفه هاي پايداري در سيماي شخصيت هاي رمان دفاع مقدس

سطوح فکري و کنشي مبارزان، بيانگر دلايل و نوع مقاومت در برابر دشمن است و عوامل و مولفه هاي پايداري ملت ايران را نشان مي دهد. فکر و عمل شخصيت هاي رمان، زمينه هاي عقيدتي و اجتماعي و تاريخي مقاومت را بيان مي کند.
نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیات پایداری لبنان

نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیات پایداری لبنان

پژوهش حاضر برآن است تا با روشی توصیفی – تحلیلی به بیان و رمز‌گشایی نمادهای مقاومت در کتاب «عَناقیدُ العَطَش» بپردازد و در خلال آن به مهمترین جلوه‌های ادبیّات پایداری در داستان‌نویسی این مجموعۀ داستانی اشاره نماید.
نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

ادبیات دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است اما زنان نیز در آن نقش انکارناپذیری دارند. زنان همان گونه که نیمی از مسئولیت های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته اند، همواره در تمام امور مربوط به مردان نیز مشارکت داشته اند و در جنگ تحمیلی نیز شاهد حضور مستقیم و غیرمستقیم آنان در صحنه بوده ایم
بررسي عنصر بصيرت و زمان آگاهي در شعر دفاع مقدس

بررسي عنصر بصيرت و زمان آگاهي در شعر دفاع مقدس

اين مقاله نشان داده است كه شعر دفاع مقدس به عنوان شعر معناگرا و به حكم بصيرت و زمان آگاهي، ناهنجاري هاي جامعه را گوشزد مي كند و در راه اصلاح كجي ها و جبران برخي كاستي ها قدم برمي دارد.
تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

تفاوت سینمای دفاع مقدس با سینمای جنگ

سينماي دفاع مقدس را نبايد با سينماي جنگ يکسان دانست، سينماي جنگ ملزومات و ساختارها و غالب هاي خاص خودش را دارد كه سينماي شكل گرفته با عنوان سينماي دفاع مقدس هيچ يک از آنان را نمي پذيرد.
۱۱
آرشیو