مستند «ساکنان حرم ملکوت»؛ سردار شهید علیرضا موحد دانش

مستند «ساکنان حرم ملکوت» پیرامون زندگی، خاطرات و ویژگی های اخلاقی سردار شهید موحددانش در کلام خانواده و همرزمان شهید را در نوید شاهد ببینید.
مستند فرمانده توپخانه/ شهید شفیع زاده (بخش اول)

مستند فرمانده توپخانه/ شهید شفیع زاده (بخش اول)

از ارومیه دو نفر پاسدار با نام های مهدی باکری و حسن شفیع زاده آمدند و گفتند که خمپاره 120 آوردیم وقصد رفتن به آبادان را داریم تا سقوط نکند...
شهید شفیع زاده در کلام سرداران (بخش دوم)

شهید شفیع زاده در کلام سرداران (بخش دوم)

شهید حسن شفیع زاده حس کرد که تنها با آتش توپخانه می توان توپخانه دشمن را از کا انداخت. وقتی که مظلومیت مردم،اسلام و ندای امام را میدید بر این شد که می بایست کار بزرگی انجام شود
مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش دوم

مستند خرمشهر(شهر مقاومت) - بخش دوم

بخش دوم مستند شهر مقاومت، تصاویر مقاومت بی نظیر مردم خرمشهر و دفاع از شهر.
۲
آرشیو